logo

VĂN BẢN PHÁP QUY CẦN THIẾT

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

29/03/2016

Ngày 29/3/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20

25/03/2016

Ngày 25/3/2016, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã ký Quyết định số 587/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KC.05/16-20: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20.

Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20

25/03/2016

Ngày 25/3/2016, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã ký Quyết định số 589/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KC.09/16-20: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”.

Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số KC.08/16-20

25/03/2016

Ngày 25/3/2016, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã ký Quyết định số 588/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KC.08/16-20: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số: KX.01/16-20

25/03/2016

Ngày 25/3/2016, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã ký Quyết định số 591/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KX.01/16-20: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, mã số: KC.10/16-20

25/03/2016

Ngày 25/3/2016, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã ký Quyết định số 590/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KC.10/16-20: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT - BKHCN - BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về quy định khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT - BKHCN - BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về quy định khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Đầu Sau 1 2 3 4 5  ... Trước Cuối 
date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE