logo

BAN CHỦ NHIỆM

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.01

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐỊA CHỈ: 25 LÊ THÁNH TÔNG, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 
Website :

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.02

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH:  VIỆN HÓA HỌC, VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: 18 HOÀNG QUỐC VIỆT, NGHĨA ĐÔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 
FAX: 
Website :

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.03

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH: VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ
ĐỊA CHỈ: SỐ 4, PHẠM VĂN ĐỒNG, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
FAX: 
Website :

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.04

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: 18 HOÀNG QUỐC VIỆT, NGHĨA ĐÔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 
FAX: 
Website : 

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.05

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: 59, LÝ THƯỜNG KIỆT, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
Website:

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.06

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM KC.06/11-15
ĐỊA CHỈ: VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP, PHẠM VĂN ĐỒNG, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
Website:

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.07

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP SAU THU HOẠCH
ĐỊA CHỈ: SỐ 126, ĐƯỜNG TRUNG KÍNH, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
Website:

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.08

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: 171, TÂY SƠN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
Website:

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.09

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỊA CHỈ: 334, NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
Website:

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.10

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SINH Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ, HỌC VIỆN QUÂN Y
ĐỊA CHỈ: 104 PHÙNG HƯNG, PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
Website:

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KX.01

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
ĐỊA CHỈ: 207 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 
FAX: 
Website : 

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KX.02

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH: HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KHU VỰC I
ĐỊA CHỈ: 15 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI:
FAX:
Website :

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KX.03

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH: VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI - VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: H3, KIM MÃ THƯỢNG, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 
FAX:
Website : 

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KX.04

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: 
ĐỊA CHỈ: 
ĐIỆN THOẠI:

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KX.06

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM: 
ĐỊA CHỈ: 
ĐIỆN THOẠI:
Websites:
date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE