logo

Tin tức - Sự kiện >> Thông báo

Thông báo về việc vận hành trang thông tin điện tử nâng cấp của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

22/02/2017

Thực hiện kế hoạch nâng cấp Trang thông tin điện tử của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước (VPCT) và các Chương trình khoa học trọng điểm, Trang thông tin điện tử nâng cấp của VPCT đã được cài đặt và vận hành thử nghiệm tại địa chỉ http://new.vpct.gov.vn song song với trang thông tin điện tử hiện tại.

VPCT trân trọng thông báo tới quý vị để thuận tiện theo dõi, đồng thời cảm ơn cảm ơn sự góp ý hoàn thiện của quý vị.

CÁC BÀI KHÁC:

date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE