logo

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Thông tư 19/2011/TT-BKHCN: "Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015"

26/07/2011

Số hiệu văn bản: 19/2011/TT-BKHCN
Trích yếu:   Thông tư quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (sau đây gọi là Chương trình) nhằm thực hiện Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2011-2015
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Lĩnh vực ban hành:   Công nghệ - Thông tin
Ngày ban hành:   26/07/2011
Ngày hết hiệu lực:   26/07/2015
Số công báo:  
Nguồn:   VPCT
Người ký:   Thứ trưởng: Nguyễn Quân
Ngày ký:  
File đính kèm:
Nội dung văn bản: 19 TT QL CT 2011-2015.doc

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE