logo

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN: Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ,dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

08/05/2009

Số hiệu văn bản: 12/2009/TT-BKHCN
Trích yếu:   Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước có sử dụng ngân sách nhà nước....
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Lĩnh vực ban hành:   Công nghệ - Thông tin
Ngày ban hành:   08/05/2009
Ngày hết hiệu lực:  
Số công báo:  
Nguồn:   VPCT
Người ký:  
Ngày ký:  
File đính kèm:
Thông tư 12/2009/TT - BKHCN ban hành ngày 8/5/2009: Thong tu 12 Nghiem thu(08-5-2009).doc
Danh mục các phụ lục kèm theo: Danh muc Phu luc.doc
Phụ lục 1 - 1: Phu luc 1-1.doc
Phụ lục 1 - 2: Phu luc 1-2.doc
Phụ lục 1 - 3: Phu luc 1-3.doc
Phụ lục 1 - 5: Phu luc 1-5.doc
Phụ lục 1 - 6: Phu luc 1-6.doc
Phụ lục 1 - 7: Phu luc 1-7.doc
Phụ lục 1 - 8: Phu luc 1-8.doc
Phụ lục 1 - 9: Phu luc 1-9.doc
Phụ lục 1 - 10: Phu luc 1-10.doc
Phụ lục 2 - 1: Phu luc 2-1.doc
Phụ lục 2 - 2: Phu luc 2-2.doc
Phụ lục 2 - 3: Phu luc 2-3.doc
Phụ lục 2 - 4: Phu luc 2-4.doc
Phụ lục 2 - 5: Phu luc 2-5.doc
Phụ lục 2 - 6: Phu luc 2-6.doc
Phụ lục 2 - 7A: Phu luc 2-7A.doc
Phụ lục 2 - 7B: Phu luc 2-7B.doc
Phụ lục 2 - 8: Phu luc 2-8.doc
Phụ lục 2 - 9: Phu luc 2-9.doc
Phụ lục 2 - 10: Phu luc 2-10.doc
Phụ lục 2 - 11: Phu luc 2-11.doc
Phụ lục 2 - 12: Phu luc 2-12.doc
Phụ lục 2 - 13: Phu luc 2-13.doc
Phụ lục 2 - 14: Phu luc 2-14.doc
Phụ lục 2 - 15: Phu luc 2-15.doc
Phụ lục 1 - 4: Phu luc 1-4.doc

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE