logo

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Thông tư 08/2012/TT-BKHCN

02/04/2012

Số hiệu văn bản: 08/2012/TT-BKHCN
Trích yếu:   Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Lĩnh vực ban hành:   Khác
Ngày ban hành:   02/04/2012
Ngày hết hiệu lực:  
Số công báo:  
Nguồn:   VPCT
Người ký:   Thứ trưởng Chu Ngọc Anh
Ngày ký:   02/04/2012
Nội dung:   ...
File đính kèm:
14. Biên bản họp Hội đồng KHCN đánh giá Hồ sơ: B2-6.doc
13. Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá Hồ sơ: B2-5.doc
12. Biên bản kiểm phiếu đánh giá Hồ sơ: B2-4.doc
11. Phiếu đánh giá Hồ sơ Dự án SXTN cấp Nhà nước: B2-3b.doc
10. Phiếu đánh giá Hồ sơ Đề tài KHCN cấp Nhà nước: B2-3a.doc
9. Phiếu nhận xét Hồ sơ Dự án SXTN cấp Nhà nước: B2-2b.doc
8. Phiếu nhận xét Hồ sơ Đề tài KHCN cấp Nhà nước: B2-2a.doc
7. Biên bản mở Hồ sơ: B2-1.doc
6. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện : B1-5.doc
5. Lý lịch KH của cá nhân đăng ký thực hiện : B1-4.doc
4. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì: B1-3.doc
3. Thuyết minh Dự án SXTN cấp Nhà nước: B1-2b.doc
2. Thuyết minh Đề tài KHCN cấp Nhà nước: B1-2a.doc
1. Đơn đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án SXTN cấp Nhà nước: B1-1.doc
Thông tư 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/04/2012: Thong_tu_08_2012_TT_BKHCN.doc

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE