logo

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN

12/03/2012

Số hiệu văn bản: 06/2012/TT-BKHCN
Trích yếu:   Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Nhà nước bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học (sau đây gọi là đề tài) và dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (sau đây gọi là chương trình) để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân thực hiện.
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Lĩnh vực ban hành:   Khác
Ngày ban hành:   12/03/2012
Ngày hết hiệu lực:  
Số công báo:  
Nguồn:   VPCT
Người ký:  
Ngày ký:   12/03/2012
Nội dung:   Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
File đính kèm:
Biểu mẫu thẩm định đề tài dự án: Phuluc4 A4-1.doc
Phiếu nhận xét - Hội đồng tư vấn: Phuluc3 A3-1.doc
Biểu mẫu áp dụng cho Ban chủ nhiệm chương trình: Phuluc2 A2-1.doc
Biểu mẫu đề xuất đặt hàng: Phuluc1 A1-1.doc
Tổng hợp kết quả làm việc của tổ thẩm định: A4-2.doc
Danh mục đề tài dự án đáp ứng yêu cầu chung: A3-5.doc
Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc chương trình: A3-4.doc
Biên bản kiểm phiếu đánh giá đề tài, dự án: A3-3.doc
Phiếu đánh giá đề tài, dự án: A3-2.doc
Ý kiến của BCN chương trình và nhóm chuyên gia về danh mục ĐT-DA: A2-6.doc
Danh mục các vấn đề KH&CN: A2-5.doc
Ý kiến của BCN chương trình và nhóm chuyên gia về các vấn đề KH&CN: A2-4.doc
Biên bản họp BCNCT và nhóm chuyên gia về lựa chọn vấn đề KH&CN: A2-3.doc
Phiếu góp ý của các chuyên gia : A2-2.doc
Danh mục các vấn đề KH&CN đề xuất đặt hàng: A1-2.doc
Thông tư 06/2012/TT-BKHCN: Thông tư_XDNV 06-2012.doc

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE