VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 12, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Website: http://www.vpct.gov.vn

Số điện thoại: (84.4) 3.9366.770 - Fax: (84.4) 3.9366.771

Bản quyền Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ