logo

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” mã số KC.08/16-20.

19/01/2017

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” mã số KC.08/16-20.

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Thuộc giai đoạn:
select
 
Thuộc chương trình:
select
 
lietke
Mã số Tên đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
KC.05.12/11-15 Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp hợp lý áp dụng cho lưới diện phân phối Việt nam đạt tiêu chuẩn lưới điện thông minh Trường Đại học Điện lực PGS.TS. Phạm Văn Hòa 01/04/2013 - 01/03/2015
KC.04.TN04/11-15 Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất hydro sinh học từ vi khuẩn kị khí ưa nhiệt Thermotoga neapolitana DSM 4359. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội TS. Bùi Thị Việt Hà 01/01/2012 - 01/12/2012
KC02.TN11/11-15 Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa polyolefin (polyetylen, polypropylen) khâu mạch (XLPO) và bột gỗ ứng dụng làm vật liệu xây dựng , kiến trúc nội – ngoại thất Viện Kỹ thuật nhiệt đới TS. Nguyễn Vũ Giang 01/01/2012 - 01/12/2012
KC.05.20/11-15 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán ứng dụng trong công nghiệp dầu khí ở Việt Nam Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp KS. Nguyễn Hữu Quang 01/04/2013 - 01/03/2015
KC.06.DA17/11-15 Sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học NH cho cây hồ tiêu tại Tây Nguyên. Công ty Cổ phần Thanh Hà ThS. Trần Thị Ngân 01/10/2012 - 01/09/2014
date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE